Przypisywanie często używanych funkcji przyciskom (Ust. Prz. Własne) (zdjęcie/film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Można użyć funkcji przycisków ustawień własnych w celu przypisania najczęściej używanych funkcji do łatwych w obsłudze przycisków. Pozwala to pominąć proces wyboru opcji z MENU, dzięki czemu można szybciej przywołać funkcje.


Można zdefiniować funkcje przycisków ustawień własnych oddzielnie dla trybu fotografowania, trybu nagrywania filmu i trybu odtwarzania.

 • Funkcje, które można przypisać, zależą od przycisków.


Funkcje można przypisywać do poniższych przycisków.

Ilustracja przedstawiająca przyciski, którym można przypisać wybrane funkcje

 1. Własny przycisk 1
 2. Przycisk MOVIE
 3. Przycisk Fn/
 4. Przycisk środkowy/Przycisk w lewo/Przycisk w prawo
 5. PrzyciskPoniżej przedstawiono procedurę przypisywania funkcji [AF rozpozn. obiektu] do przycisku środkowego.

 1. MENU (Ustawienia) → [Dostos. obsługi][Ust. Prz. Własne].
  • Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas nagrywania filmów, wybierz [Ust. Prz. Własne]. Jeśli chcesz przypisać funkcję, która będzie przywoływana podczas odtwarzania obrazów, wybierz [Ust. Prz. Własne].
 2. Przejdź do ekranu [Tył] przy użyciu górnej/dolnej strony pokrętła sterowania. Następnie wybierz [Przycisk środkowy] i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
 3. Wybierz [AF rozpozn. obiektu], naciskając górną/dolną/lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środkową sekcję.
  • Po naciśnięciu przycisku środkowego w trybie rejestrowania obrazu i wykryciu oczu zostanie uruchomiona funkcja [AF rozpozn. obiektu] i aparat ustawi ostrość na oczach. Rejestruj obrazy przy wciśniętym przycisku środkowym.