Ustawienia filmu (film)

zdjęcie, film, zwolnione i szybkie tempo

Ustawianie szybkość klatek, przepływności, informacji o kolorach itp.

 1. MENU (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.][Ustawienia filmu][L. kl. na sek. nagr.] → żądane ustawienie.
 2. MENU (Fotografowanie) → [Jakość ob./nagr.][Ustawienia filmu][Ust. nagrywania] → żądane ustawienie.

  Przykładowe nastawy

  100M 4:2:0 8bit

  (A): Przepływność

  (B): Próbkowanie kolorów

  (C): Głębia bitowa

  • Im większa przepływność, tym lepsza jakość obrazu.

Szczegóły dotyczące poszczególnych opcji menu


Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S 4K]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
30p/25p 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
30p/25p 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 100M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP
24p* 60M 4:2:0 8bit 3840×2160 Long GOP

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].


Gdy w pozycji [Format pliku] ustawiono opcję [XAVC S HD]

L. kl. na sek. nagr. Ust. nagrywania Rozmiar Format kompresji filmu
60p/50p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
60p/50p 25M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
30p/25p 16M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
24p* 50M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 100M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP
120p/100p 60M 4:2:0 8bit 1920×1080 Long GOP

* Tylko przy ustawieniu NTSC w pozycji [Selektor NTSC/PAL].Uwaga

 • Szybkości zapisu klatek są podawane w postaci najbliższej liczby całkowitej. Rzeczywiste odpowiednie szybkości klatek są następujące:
  24p: 23,98 kl./s, 30p: 29,97 kl./s, 60p: 59,94 kl./s i 120p: 119,88 kl./s.