APS-C/Super 35mm

Används för att ställa in om stillbilder ska tas i en storlek som motsvarar APS-C-format och filmer spelas in i en storlek som motsvarar Super 35mm-format. Genom att välja [På] eller [Auto] går det att använda ett objektiv som är särskilt avsett för APS-C-format på den här kameran.

  1. MENU (Kamerainst.1)[APS-C/Super 35mm] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att ställa in om bilden ska lagras i en storlek som motsvarar APS-C-format eller Super 35mm-format.
Auto:
Används för att automatiskt ställa in fångstområdet i förhållande till objektivet.
Av:
Används för att alltid fånga bilden med en bildsensor i fullt 35 mm format.

OBS!

  • Om du monterar ett APS-C-kompatibelt objektiv och ställer in [APS-C/Super 35mm][Av] kanske resultatet inte blir som du vill.
  • När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [På] blir synvinkeln densamma som vid tagning med en bildsensor i APS-C-format.