För att skicka bilder till en Android-smartphone (NFC One-touch-delning)

Med bara en enda vidrörning går det att ansluta den här produkten till en NFC-klar Android-smartphone, och överföra bilden som visas på produktens skärm till smartphonen. Det går att överföra stillbilder, XAVC S-filmer samt slow motion- och quick motion-filmer.

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
 2. Visa en bild på produkten med enbildsvisning.
 3. Rör vid produkten med smartphonen.

  Produkten och smartphonen ansluts, PlayMemories Mobile startar automatiskt på smartphonen, och därefter skickas den visade bilden till smartphonen.

  • Stäng av smartphonens vilo- och skärmlåsfunktioner innan du rör vid produkten med den.
  • NFC-funktionen går bara att använda när (N-märket) visas på produkten.
  • Håll smartphonen mot produkten i 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar.
  • Om du vill överföra två eller flera bilder, så välj MENU (Nätverk)[Funk skicka t Smrtp][Skicka t. Smartph.] för att välja bilder. Vänta tills skärmen som anger att anslutning är möjlig tänds, och anslut sedan produkten och smartphonen med hjälp av NFC.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Det går bara att överföra bilder som är lagrade på minneskortet i det fack som används för uppspelning. Om du vill byta minneskortsfack för uppspelning, så välj MENU → (Uppspelning) → [Välj uppsp.media] → önskat fack.
 • Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • Starta PlayMemories Mobile och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar][Kopiera bildstorlek].
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.
 • Det går inte att överföra XAVC S 4K-filmer eller originaldata för XAVC S HD-filmer som är inspelade i [120p] / [100p] till en smartphone. Det går bara att överföra proxy-filmer.
 • Beroende på smartphonen kan det hända att den överförda filmen inte spelas upp på rätt sätt. Det kan t.ex. hända att filmen inte spelas upp på ett smidigt sätt, eller att det inte hörs något ljud.
 • Om en indexbild visas på produkten går det inte att överföra bilder med hjälp av NFC-funktionen.
 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta PlayMemories Mobile på smartphonen, och för sedan smartphonen långsamt mot (N)-märket på den här produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] går det inte att ansluta produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].