IR-fjärrkontroll

Det går att styra den här produkten och ta bilder med hjälp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (2-sekunderssjälvutlösaren), och START/STOP-knappen (respektive filmknappen på RMT-DSLR2) på de trådlösa fjärrkontrollerna RMT-DSLR1 (säljs separat) och RMT-DSLR2 (säljs separat). Se även bruksanvisningen till den infraröda fjärrkontrollen.

  1. MENU (Installation) → [IR-fjärrkontroll] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Fjärrstyrning med den infraröda fjärrkontrollen är tillåten.
Av:
Fjärrstyrning med den infraröda fjärrkontrollen är inte tillåten.

OBS!

  • Objektivet eller motljusskyddet kan täcka för den infraröda fjärrsensorn som tar emot signalerna. Använd den infraröda fjärrkontrollen från en plats där signalerna når fram till produkten.
  • När punkten [IR-fjärrkontroll] är inställd på [På] går produkten inte över i strömbesparingsläge. Ställ in [Av] när du är färdig med användningen av den infraröda fjärrkontrollen.
  • Det går inte att använda en infraröd fjärrkontroll när punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På].