Filnummer

Används för att ställa in hur filerna för stillbilder ska numreras.

  1. MENU (Installation) → [Filnummer] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Serie:
Produkten numrerar filerna i tur och ordning upp till ”9999” utan att nollställa numreringen.
Nollställ :
Produkten nollställer numreringen när en fil lagras i en ny mapp, och filerna numreras från och med ”0001”.
(Om lagringsmappen redan innehåller en eller flera filer, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)

Tips

  • Inställningen för [Filnummer] gäller för både fack 1 och fack 2.
  • Även om du ändrar inställningen för [Prio insp.media] numreras filerna i tur och ordning över de två minneskorten i varje fack genom att du ställer in [Filnummer][Serie].