Manuell exponering

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
 2. Ställ in önskat bländarvärde genom att vrida på den främre ratten.
  Ställ in önskad slutartid genom att vrida på den bakre ratten.
  • Det går att ändra inställningen för den främre/bakre ratten med hjälp av MENU (Kamerainst.2) → [Rattinställning].
  • Det går även att ställa in [ISO][ISO AUTO] i det manuella exponeringsläget. ISO-ändras värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in.
  • När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] blinkar ISO-värdesindikatorn om det inställda värdet inte ger rätt exponering. Ändra i så fall slutartiden eller bländaren.
  • Om punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO] så använd MM (manuell mätning) för att kontrollera exponeringsvärdet*.
   Mot +: Bilden blir ljusare.
   Mot -: Bilden blir mörkare.
   0: Vad produkten bedömer vara lämplig exponering.

   *Anger över- eller underexponering. Detta visas som ett siffervärde på bildskärmen, och med en mätarindikator i sökaren.

 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Tips

 • Det går att ändra slutartids- och bländarvärdeskombinationen utan att ändra det inställda exponeringsvärdet genom att vrida på den främre/bakre ratten samtidigt som man håller AEL-knappen intryckt. (Manuell flyttning)

OBS!

 • MM-indikatorn visas inte när [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
 • SteadyShot-varningsindikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.