Visning av återstående tid för kontinuerlig tagning (Längd kont. tagning)

Används för ställa in om en indikator ska visas för den återstående möjliga tiden för kontinuerlig tagning med nuvarande tagningshastighet.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Längd kont. tagning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Visas alltid:
Indikatorn visas alltid när matningssättet är inställt på [Kontinuerlig tagning].
Endast tagning visas:
Indikatorn visas bara medan kontinuerlig tagning pågår.
Visas inte:
Indikatorn visas inte.

Tips

  • När kamerans inbyggda buffertminne blir fullt visas ”SLOW” och den kontinuerliga tagningshastigheten sjunker.