Ny mapp

Används för att skapa en ny mapp på minneskortet för lagring av stillbilder. En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret. Bilderna lagras i den nyskapade mappen.

  1. MENU(Installation)→[Ny mapp].

OBS!

  • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här produkten och börjar ta bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
  • Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
  • Om punkten [Inspelningsläge] är inställd på något annat än [Standard], skapas en ny mapp med ett mappnummer ett steg högre än det nuvarande högsta mappnumret på minneskorten som är isatta i båda minneskortsfacken.
  • Om punkten [Inspelningsläge] är inställd på något annat än [Standard] och man tar en bild kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.