EV-kompenser. ratt

Exponeringen går att justera med hjälp av den främre eller bakre ratten när exponeringskompensationsratten är inställd på ”0”. Exponeringen går att justera inom ett område från -5,0 EV till +5,0 EV.

  1. Ställ in exponeringskompensationsratten på "0".
  2. MENU(Kamerainst.2) → [EV-kompenser. ratt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Exponeringen går inte att kompensera med hjälp av den främre eller bakre ratten.
Främre ratt/ Bakre ratt:
Möjliggör exponeringskompensation med hjälp av den främre eller bakre ratten.

OBS!

  • När exponeringskompensationsfunktionen ställs in för den främre eller bakre ratten, ändras den gamla funktionen som var inställd för den ratten till någon annan ratt.
  • Exponeringskompensationsrattens inställning har företräde framför [Expon.kompens.]-inställningen på menyn och exponeringsinställningarna som gjorts med den främre eller bakre ratten.