Mappnamnsformat

Stillbilderna som tas lagras i en mapp som automatiskt skapas under mappen DCIM på minneskortet. Det går att ändra hur mappnamnen ska se ut.

  1. MENU(Installation) → [Mappnamnsformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardformat:
Mappnamnet har följande form: mappnummer + MSDCF.
Till exempel: 100MSDCF
Datumformat:
Mappnamnen har följande format: mappnummer + Y (sista årtalssiffran)/MM/DD
Till exempel: 10090405 (Mappnummer: 100, datum: 04/05/2019)

OBS!

  • Det går inte att ändra [Mappnamnsformat]-inställningarna för filmer.