Knapp AWB-lås (stillbild)

Du kan ange om du vill låsa vitbalansen när avtryckaren är intryckt och [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatten auto].

Den här funktionen förhindrar oavsiktliga ändringar i vitbalansen under kontinuerlig tagning eller vid tagning med avtryckaren nedtryckt halvvägs.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Knapp AWB-lås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Knapp intr. halvvägs:
Låser vitbalansen när avtryckaren trycks ner halvvägs, även i läget för automatisk vitbalans. Vitbalansen är också låst vid kontinuerlig tagning.
Kontinuerlig tagning:
Låser vitbalansen på inställningen för den första bilden under kontinuerlig tagning, även i läget för automatisk vitbalans.
Av:
Den normala inställningen för automatisk vitbalans används.


Om [AWB-lås intryckt] och [Växla AWB-lås]

Du kan även låsa vitbalansen i läget för automatisk vitbalans genom att tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till en specialknapp. Välj MENU → (Kamerainst.2) → tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] med [Spec.knapp] . Vitbalansen låses om du trycker på den tilldelade knappen under tagning.
Funktionen [AWB-lås intryckt] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du trycker på knappen.
Funktionen [Växla AWB-lås] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du tryckt in knappen en gång. AWB-låset inaktiveras när du trycker på knappen igen.

  • Om du vill låsa vitbalansen under filminspelning i läget för automatisk vitbalans kan du välja MENU→ (Kamerainst.2) → tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] med [Spec.knapp] .

Tips

  • Om du tar bilder med blixt när automatisk vitbalans är låst kan färgtonerna se onaturliga ut eftersom vitbalansen låstes innan blixten aktiverades. I så fall kan du ställa in [Knapp AWB-lås][Av] eller [Kontinuerlig tagning] utan att använda [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] vid tagningen. Alternativt kan du ställa in [Vitbalans][Blixt].