DRO gaffling

Det går att lagra upp till tre bilder med olika värde för optimeringen av dynamikomfånget.

  1. Välj (gaffling) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
    • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.
  2. MENU (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.][Gafflingstyp][DRO gaffling] → önskat läge.
    • Inställningsskärmen för [Gafflingstyp] går att visa genom att trycka på Fn-knappen.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

DRO-gaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 2, och Lv 3).
DRO-gaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget (Lv 1, Lv 3, och Lv 5).

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.