Val av vilken sorts skiva som ska skapas

Det går att kopiera filmer som spelats in med den här kameran till skivor som sedan går att spela upp i andra apparater.
Vilka sorters apparater som skivorna går att spela upp i beror på skivtypen. Välj en lämplig sorts skiva i förhållande till den uppspelningsapparat du tänker använda.
Beroende på filmens typ kan det hända att filmformatet omvandlas när filmen kopieras till skivan.

Högupplösningsbildkvalitet (HD) (Blu-ray-skivor)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på Blu-ray-skivor för att skapa högupplösningsskivor (HD-skivor).
På en Blu-ray-skiva går det att spela in längre filmer med högupplösning (HD) än på DVD-skivor.
Skrivbara filmformat: XAVC S, AVCHD
Spelare: Blu-ray-uppspelningsapparater (Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation 4, osv.)

Högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD-skivor)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att spela in på DVD-skivor som DVD-R-skivor för att skapa högupplösningsskivor (HD-skivor).
Skrivbara filmformat: XAVC S, AVCHD
Spelare: Uppspelningsapparater för AVCHD-format (Sonys Blu-ray-spelare, PlayStation 4, osv.)
Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare.

Standardbildkvalitet (STD)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att omvandla till standardbildkvalitet (STD) för att lagra dem på inspelningsbara DVD-skivor, som t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa skivor med standardbildkvalitet (STD).
Skrivbara filmformat: AVCHD
Spelare: Vanliga uppspelningsapparater för DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.)

Tips

  • Följande sorters 12 cm skivor går att använda tillsammans med PlayMemories Home.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ej omskrivbara
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: Omskrivbara
    Ytterligare inspelning är inte möjlig.
  • Se till att din ”PlayStation 4” alltid är uppdaterad till den senaste versionen av ”PlayStation 4”-systemmjukvaran.

OBS!

  • 4K-filmer går inte att spela in på skivor med 4K-bildkvalitet.