Urspr. fokusförst. (stillbild)

Används för att ställa in grundförstoringen när [Fokusförstoring]-funktionen används. Välj en inställning som gör det lättare att komponera bilden.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Urspr. fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tagning i fullt format

x1,0:
Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.
x4,7:
Bilden visas med 4,7 gångers förstoring.


Tagning i APS-C/Super 35mm-format

x1,0:
Bilden visas med samma förstoring som på tagningsskärmen.
x3,1:
Bilden visas med 3,1 gångers förstoring.