AF På

Det går att ställa in skärpan utan att trycka ned avtryckaren halvvägs. Inställningarna för omkopplaren för skärpeinställningssättet används.

  1. Tryck på AF-ON (AF På)-knappen vid tagning i autofokusläget.

Tips

  • Ställ in [AF m.avtryckare][Av] om du inte vill att autofokusen ska användas när du trycker på avtryckaren.
  • Ställ in punkterna [AF m.avtryckare], [För-AF] och [Eye-Start AF][Av] för att ställa in skärpan på ett visst avstånd där du förutsäger att motivet kommer att befinna sig.