Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:alla:
Det matas ut ljud till exempel när skärpan har ställts in medan man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt.
På:annat än elslutare:
Det hörs ljud när man ställer in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, osv. Det hörs inga ljud från den elektroniska slutaren.
På: endast elslutare:
Det hörs ljud endast från den elektroniska slutaren. Inga ljud matas ut när man ställer in skärpan genom att trycka ner avtryckaren halvvägs, osv.
Av:
Inga ljud matas ut.

OBS!

  • Om punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] piper inte kameran till när den har ställt in skärpan på motivet.