Typ av självutlösare

Används för att ställa in hur många bilder som ska tas vid tagning med självutlösaren, och antalet sekunder från det att man trycker ner avtryckaren tills slutaren utlöses.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Typ av självutlösare] → önskad inställning.
    • Inställningsskärmen för [Typ av självutlösare] går att visa genom att trycka på Fn-knappen.

Menypunktsdetaljer

Självutlösare (enkel):
Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren (10 sekunder / 5 sekunder / 2 sekunder).
Självutlös. (kont.):
Används för att ta en serie bilder med hjälp av självutlösaren (3 bilder i följd efter 10 sekunder / 5 bilder efter 10 sekunder / 3 bilder efter 5 sekunder / 5 bilder efter 5 sekunder / 3 bilder efter 2 sekunder / 5 bilder efter 2 sekunder).