RAW-filtyp (stillbild)

Används för att välja filtyp för RAW-bilder.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [RAW-filtyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Komprimerad:
Bilderna lagras i komprimerat RAW-format.
Okomprimerad:
Bilderna lagras i okomprimerat RAW-format. När punkten [RAW-filtyp] är inställd på [Okomprimerad] blir filstorleken för bilden större än om den hade lagrats i komprimerat RAW-format.

OBS!

  • När punkten [RAW-filtyp] är inställd på [Okomprimerad] ändras ikonen på skärmen till . visas även när en bild som är tagen i okomprimerat RAW-format spelas upp.