Fjrdator(trådb. LAN): Fjrdator(trådb. LAN)

Du kan styra kameran via en dator genom att ansluta kameran till datorn eller ett omkopplingsnav med LAN-kablar.

  1. MENU(Nätverk) → [Fjrdator(trådb. LAN)][Fjrdator(trådb. LAN)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Utför fjärrstyrd tagning via trådbundet LAN.
Av :
Utför inte fjärrstyrd tagning via trådbundet LAN.

OBS!

  • Destinationen för den tagna bilden och filformatet som ska överföras kan ställas in genom att välja MENU→ (Installation) → [Inst. Fjärrdator].