Sökarens ljusstyrka

När sökaren används justerar denna produkt ljusstyrkan i sökaren i förhållande till omgivningen.

  1. MENU(Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Manuell:
Används för att ställa in ljusstyrkan för sökaren inom ett område från –2 till +2.