För att styra kameran med en iPhone eller iPad (SSID)

Det går att styra kameran med en iPhone eller iPad genom att ansluta iPhonen eller iPaden till kameran med hjälp av SSID-adressen och ett lösenord.
Kontrollera att [Ktrl m Smartphone] är inställt på [På] genom att välja MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone].

 1. MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Anslutning].
  En QR Code visas på den här produktens bildskärm.
 2. Tryck på (radera)-knappen på den här produkten.
  Den här produktens SSID-adress och lösenord visas på produktens bildskärm.

 3. Välj modellnamnet för den här produkten (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-inställningsskärmen på din iPhone eller iPad.

 4. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.


  iPhonen eller iPaden ansluts till produkten.
 5. Kontrollera att din iPhone eller iPad är ansluten till den SSID-adress som visas på den här produkten.

 6. Återvänd till ”Home”-skärmen på din iPhone eller iPad och starta PlayMemories Mobile.

  • Nu kan du ta bilder fjärrstyrt och kontrollera bildkompositionen på skärmen på din iPhone eller iPad.

OBS!

 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.