Följa motivet (spårningsfunktion)

Den här kameran har en funktion som följer motivet och håller det markerat med skärpeinställningsramen.

Du kan ställa in startpunkten för följning genom att välja skärpeinställningsområden eller genom att peka på skärmen. Den önskade funktionen varierar beroende på inställningsmetoden.

  • Se relaterade funktioner under ”Relaterade avsnitt” längst ner på den här sidan.

Ställa in startläge för följning efter skärpeinställningsområde ([Spårning] under [Fokusområde])

Den valda skärpeinställningsramen ställs in som startpositionen för följning och följningen startar när avtryckaren trycks ned halvvägs.

  • Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
  • Denna funktion går bara att välja när [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].

Ställa in startläge för följning genom att peka ([Pekspårning] under [Anv. pekfunktionen])

Du kan ställa in motivet som ska följas genom att peka på det på bildskärmen.

  • Den här funktionen kan användas i stillbildsläget och filminspelningsläget.
  • Funktionen kan användas när [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF], [Kontinuerlig AF] eller [DMF].

Ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] tillfälligt ([Spårning på] under [Spec.knapp])

Även om [Fokusområde] är inställt på något annat än [Spårning] kan du tillfälligt ändra inställningen för [Fokusområde] till [Spårning] när du håller knappen som tilldelats [Spårning på] intryckt.

  • Tilldela funktionen [Spårning på] till önskad knapp i förväg med [Spec.knapp].
  • Denna funktion går att använda i stillbildsläget.
  • Denna funktion går bara att välja när [Fokusläge] är satt till [Kontinuerlig AF].