Anv. pekfunktionen: Pekfokus

Det går att ställa in skärpan på ett valt motiv med hjälp av pekfunktionerna i stillbildsläget och filminspelningsläget. Välj MENU(Installation) → [Pekfunktion][På] i förväg.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen][Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Det går att ställa in skärpan på önskad position genom att peka på bildskärmen.

 1. Välj en annan inställning för [Fokusområde] än [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt].
 2. Peka på bildskärmen.
  • Vid tagning med bildskärmen pekar du på det motiv du vill ställa in skärpan för.
  • Vid tagning med sökaren kan du flytta skärpeinställningsområdet genom att peka och dra på bildskärmen medan du tittar i sökaren.

  • När avtryckaren trycks ner halvvägs ställer kameran in skärpan på skärpeinställningsramen. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.
  • För att avbryta skärpeinställningen med pekfunktioner trycker du på eller i mitten på styrratten vid tagning med bildskärmen, och i mitten på styrratten vid tagning med sökaren.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.Punktfokus går inte att använda vid tagning med sökaren.

 1. Välj en annan inställning för [Fokusområde] än [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt].
 2. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.
  • När du pekar på motivet ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med hjälp av skärpeinställningsringen.
  • För att avbryta punktfokuseringen pekar du på eller trycker i mitten på styrratten.

Tips

 • Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
  • När [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt] kan skärpeinställningsramen flyttas med hjälp av pekfunktionerna.
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringsfunktionen genom att dubbelknacka på bildskärmen.

OBS!

 • Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
  • När den digitala zoomen används
  • När LA-EA2 eller LA-EA4 används