SteadyShot-inst.

Det går att ta bilder med lämpliga SteadyShot-inställningar i förhållande till objektivet som är monterat.

  1. MENU (Kamerainst.2)[SteadyShot][På].
  2. [SteadyShot-inst.][SteadyShot-just.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
SteadyShot-funktionen används automatiskt enligt informationen som erhållits från det monterade objektivet.
Manuell:
SteadyShot-funktionen utförs i förhållande till brännvidden som är inställd med hjälp av [SteadyS.-brännvidd]. (8mm-1000mm)
  • Kontrollera brännviddsmärket (A) och ställ in brännvidden.

OBS!

  • Det kan hända att SteadyShot-funktionen inte fungerar optimalt när kameran nyss har slagits på, precis efter det att man riktar kameran mot ett motiv, eller när man trycker ner avtryckaren i botten med en gång utan att stanna halvvägs.
  • Om du använder stativ så glöm inte att stänga av SteadyShot-funktionen eftersom det annars finns risk att det uppstår fel under tagningen.
  • [SteadyShot-inst.] går inte att ställa in när punkten MENU (Kamerainst.2)[SteadyShot] är inställd på [Av].
  • Om kameran inte kan erhålla någon avståndsinformation från objektivet fungerar inte SteadyShot-funktionen ordentligt. Ställ in punkten [SteadyShot-just.][Manuell] och ställ in [SteadyS.-brännvidd] så att inställningen motsvarar det använda objektivet. Det nuvarande värdet för SteadyShot-brännvidden visas bredvid .
  • Om du använder ett SEL16F28-objektiv (säljs separat) med en telekonverter eller liknande, så ställ in punkten [SteadyShot-just.][Manuell] och ställ in brännvidden.
  • När punkten [SteadyShot] ställs in på [På]/[Av], ändras SteadyShot-inställningen på både kameran och objektivet samtidigt.
  • När ett objektiv som är utrustat med en SteadyShot-omkopplare är monterat går inställningarna bara att ändra med hjälp av den omkopplaren på objektivet. Det går inte att ändra inställningarna på kameran.