Inst. Fjärrdator: Dest. för spara stillb.

Används för att ställa in om stillbilder ska lagras både i kameran och i datorn vid PC Remote-inspelning. Denna inställning är praktisk när man vill kontrollera de tagna bilderna på kameran utan att lämna kameran.

*Fjärrdator: Används för att fjärrstyra denna produkt från en dator med hjälp av Imaging Edge (Remote), inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

  1. MENU (Installation) → [Inst. Fjärrdator][Dest. för spara stillb.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast dator:
Stillbilderna lagras bara på datorn.
Dator+Kamera:
Stillbilderna lagras både på datorn och i kameran.
Endast kamera :
Stillbilderna lagras bara på kameran.

OBS!

  • Om du sätter i ett minneskort som det inte går att lagra på går det inte att ta några stillbilder, även om du väljer [Endast kamera] eller [Dator+Kamera].
  • Om du väljer [Endast kamera] eller [Dator+Kamera] utan att det sitter ett minneskort i kameran kan du inte utlösa slutaren även om [Utlöser utan kort] är inställd på [Möjlig].
  • PC Remote-tagning går inte att använda medan stillbilder spelas upp på kameran.
  • Inställningarna för [Inst. Fjärrdator] gäller även vid PC remote-tagning med [Fjrdator(trådb. LAN)] .