Bildeffekt

Det går att välja önskat effektfilter för att åstadkomma mer imponerande och konstnärliga bilder.

 1. MENU(Kamerainst.1) → [Bildeffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
[Bildeffekt]-funktionen avstängd.
Leksakskamera:
Används för att ta en mjuk bild med skuggade hörn och minskad skärpa.
Popfärg:
Används för att skapa ett levande intryck genom att framhäva färgtonerna.
Posterisering:
Används för att skapa ett abstrakt intryck med hög kontrast genom att framhäva grundfärgerna kraftigt, eller använda svartvitt.
Retrofoto:
Används för att skapa ett intryck av ett gammalt gulnat fotografi där kontrasten har bleknat.
Mjuk high-key:
Används för att skapa en bild med en viss atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk.
Partiell färg:
Används för att skapa en bild där bara en färg behålls medan övriga färger omvandlas till svartvitt.
Hög kontr. Mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med hög kontrast.
Rik ton mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med en rik tonskala och återgivning av detaljer.

Tips

 • Det går att utföra detaljerade inställningar för somliga punkter genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten.

OBS!

 • När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används blir [Leksakskamera]-effekten inte lika stor om man väljer en större zoomförstoring.
 • När effekten [Partiell färg] är vald kan det hända att vald färg inte blir kvar i bilden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena.
 • Följande effekter går inte att kontrollera på tagningsskärmen, eftersom produkten behandlar bilden efter tagningen. Observera även att det inte går att ta fler bilder förrän bildbehandlingen är klar. Dessa effekter går inte att använda för filmer.
  • [Rik ton mono.]
 • I [Rik ton mono.]-läget utlöses slutaren tre gånger per bild. Tänk på följande:
  • Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
  • Ändra inte bildkompositionen under tagningen.
  Om kontrasten för scenen är för dålig, eller om skakningsoskärpan eller rörelseoskärpan är för kraftig kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker att så är fallet tänds för den lagrade bilden för att informera om det problemet. Ändra bildkompositionen eller ta om bilden mer noggrant vid behov för att undvika att den blir suddig.
 • Denna funktion går inte att använda i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
 • När punkten [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] går den här funktionen inte att använda.