Visning start av tagn.

Används för att ställa in om skärmen ska få bli svart ut vid tagning av den första bilden under tagning utan svart skärm.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Visning start av tagn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Skärmen blir svart vid tagning av den första bilden under tagningen utan svart skärm.
Av:
Skärmen blir inte svart vid tagning av den första bilden under tagningen utan svart skärm.