Filformat (filmer)

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

 Filformat Egenskaper
XAVC S 4K Filmer spelas in med 4K-upplösning (3840×2160). Det går att lagra filmer på en dator med hjälp av programvaran PlayMemories Home.
XAVC S HD Filmer spelas in med skarpare bild än i AVCHD-format, med mer data.
AVCHD AVCHD-formatet har stor kompatibilitet även med andra lagringsapparater än datorer. Det går att lagra filmer på en dator eller att skapa skivor med stöd för detta format med hjälp av programmet PlayMemories Home .

OBS!

  • När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD] är filstorleken för filmer begränsad till ungefär 2 GB. När filmens filstorlek kommer upp i ungefär 2 GB under inspelningen skapas en ny filmfil automatiskt.
  • Om du ställer in punkten [Filformat][XAVC S 4K] och spelar in filmer medan kameran är ansluten till en HDMI-apparat visas bilden inte på kamerans bildskärm.