Bländardrift i AF (stillbild)

Kamerans bländardrivsystem ändras för att prioritera autofokusföljningsförmågan eller för att prioritera tystnad (gäller endast när ett kompatibelt objektiv är monterat).

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Bländardrift i AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Det vanliga bländardrivsystemet används.
Fokusprioritet:
Bländardrivsystemet ändras för att prioritera autofokusförmågan. Vid kontinuerlig tagning med den elektroniska slutaren gör läget [Fokusprioritet] det möjligt att kontinuerligt justera skärpan med ett bländarvärde högre än F16.
Tyst prioritet:
Ändrar bländardrivsystemet till att prioritera tystnad så att ljudet från bländardrivningen är tystare än i [Standard] .

OBS!

  • När [Fokusprioritet] är valt vid kontinuerlig tagning kan det hända att det hörs ljud från bländardrivsystemet, att hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker eller att skärmen flimrar. Om du vill undvika sådana problem så ändra inställningen till [Standard].
  • När [Tyst prioritet] är valt kan skärpeinställningen ta längre tid och det kan vara svårt att ställa in skärpan på ett motiv.
  • Skärpan låses på inställningen för den första bilden när [Bländardrift i AF] är inställd på [Standard] och [Tyst prioritet] och bländarvärdet är högre än F16.
  • När [Slutartyp] är inställd på [Mekanisk slutare] går det inte att välja [Fokusprioritet].
  • Vid enbildstagning med punkten [Slutartyp] inställd på [Auto] drivs bländaren av [Standard]-systemet även om [Fokusprioritet] är valt.
  • [Bländardrift i AF] går bara att använda med ett objektiv som är kompatibelt med funktionen.