Använda Fn (funktion)-knappen (funktionsmeny)

Funktionsmenyn är en meny med 12 funktioner som visas längst ner på skärmen när du trycker på Fn (funktion)-knappen i tagningsläge. Du kan komma åt funktioner som du ofta använder snabbare genom att registrera dem på funktionsmenyn.


Tips

 • Du kan hämta funktioner snabbare genom att använda den anpassade knappfunktionen och tilldela funktioner som används ofta till önskade knappar tillsammans med funktionsmenyn. Se relaterade funktioner under ”Relaterade avsnitt” längst ner på den här sidan.
 1. Tryck på DISP på styrratten upprepade gånger för att gå över till ett annat skärmläge än [För sökare] och tryck sedan på Fn (funktion)-knappen.

 2. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.

 3. Välj önskad inställning genom att vrida på den främre ratten, och tryck sedan i mitten på styrratten.
  • Somliga funktioner går att fininställa med hjälp av den bakre ratten.

För att justera inställningar via de särskilda inställningsskärmarna

Välj önskad funktion i steg 2, och tryck sedan i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att justera inställningarna.


Ändra funktionerna på funktionsmenyn (Inst. funktionsmeny)

Nedan visas proceduren för att ändra [Matningsläge] på funktionsmenyn till [Rutnät].

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Inst. funktionsmeny].
 2. Välj (Matningsläge) bland de tolv funktionerna på funktionsmenyn med ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten och tryck sedan i mitten.
 3. Gå till skärmen [Visning/Auto. granskning] med hjälp av vänster/höger sida på styrratten. Välj sedan [Rutnät] och tryck i mitten på styrratten.
  • (Rutnät) visas där (Matningsläge) tidigare visades på funktionsmenyn.