Vitbalansgaffl.

Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

  1. Välj (gaffling) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
    • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.
  2. MENU (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.][Gafflingstyp][Vitbalansgaffl.] → önskat läge.
    • Inställningsskärmen för [Gafflingstyp] går att visa genom att trycka på Fn-knappen.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 10 MK-1*).
Vitbalansgaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen (inom ett område på 20 MK-1*).

* MK-1 är en enhet som anger förmågan för kulörtemperaturkonverteringsfilter, och betecknar samma värde som enheten "mired".

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.