Bluetooth-fjärrkntr.

Det går att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen RMT-P1BT (säljs separat). Välj MENU → (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Bluetooth-funktion][På] i förväg. Se även handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen.

Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 6.00 eller senare.

 1. På kameran, välj MENU → (Nätverk) → [Bluetooth-fjärrkntr.][På].
  • Om ingen Bluetooth-apparat är hopparad med kameran för ögonblicket visas skärmen för hopparning som beskrivs i steg 2.
 2. På kameran, välj MENU → (Nätverk) → [Bluetooth-inst.][Ihopparning] för att tända hopparningsskärmen.
 3. Utför hopparningen på Bluetooth-fjärrkontrollen.
  • Se handledningen till Bluetooth-fjärrkontrollen för närmare detaljer.
 4. Välj [OK] på kameran på bekräftelseskärmen för Bluetooth-anslutningen.
  • Hopparningen är därmed klar, och nu går det att styra kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen. När väl hopparningen har utförts en gång går det att ansluta Bluetooth-fjärrkontrollen igen senare genom att ställa in [Bluetooth-fjärrkntr.][På].

Menypunktsdetaljer

:
Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll möjlig.
Av:
Fjärrstyrning med Bluetooth-fjärrkontroll ej möjlig.

Tips

 • Bluetooth-anslutningen är bara aktiv medan du styr kameran med Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Om funktionen inte fungerar ordentligt så kontrollera följande punkter och prova att göra om hopparningen.
  • Kontrollera att kameran inte är ansluten till någon annan apparat via Bluetooth-funktionen.
  • Kontrollera att punkten [Flygplansläge] på kameran är inställd på [Av].
  • Utför kommandot [Återst. nätverksinst.] på kameran.

OBS!

 • Om kameran återställs till fabriksinställningarna raderas hopparningsinformationen. Gör om hopparningen för att använda Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Om Bluetooth-anslutningen är instabil så flytta undan eventuella hinder, människor eller metallföremål mellan kameran och den hopparade Bluetooth-fjärrkontrollen.
 • Det går inte att använda funktionen för länkning av platsinformation med en smartphone medan punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På].
 • Det går inte att använda en infraröd fjärrkontroll när punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På].
 • När punkten [Bluetooth-fjärrkntr.] är inställd på [På] går kameran inte över i strömbesparingsläge. Ändra inställningen till [Av] när du använt klart Bluetooth-fjärrkontrollen.