Fjrdator(trådb. LAN): Ihopparning

Förhindrar att kameran hackas när den ansluts till en dator via en router.

Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 6.00 eller senare.

  1. MENU → (Nätverk) → [Fjrdator(trådb. LAN)][Ihopparning].
    Kamerans enhetsnamn och MAC-adress visas.
  2. Skicka en anslutingsbegäran från datorn som ska anslutas till kameran.
  3. Välj [OK] när ett meddelande visas på kamerans bildskärm.
    Kameran och datorn börjar anslutas.
  4. Vänta tills anslutningen är klar, och välj sedan [OK] för att stänga hopparningsskärmen.