Bildvinkel

Bildvinkeln ändras till motsvarande fullt format eller APS-C/Super 35mm beroende på inställningen för [APS-C/Super 35mm] och det monterade objektivet. Bildvinkeln är även annorlunda för stillbildstagning och filminspelning.

Bildvinkel motsvarande fullt format

(A) För att ta stillbilder (med [Aspekt] inställd på [3:2])

(B) Under filminspelning


Kameran tar bilder med en bildvinkel som motsvarar fullt format i följande fall.

 • När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [Auto] och ett objektiv avsett för tagning i fullt format är monterat.
 • När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [Av].

Bildvinkeln motsvarar APS-C-format/Super 35mm

(A) För att ta stillbilder (med [Aspekt] inställd på [3:2])

(B) Under filminspelning


Kameran tar bilder med bildvinkel som motsvarar APS-C-storlek eller Super 35mm i följande fall. Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

 • När [APS-C/Super 35mm] är inställd på [Auto] och ett objektiv avsett för APS-C-format är anslutet.
 • När punkten [APS-C/Super 35mm] är inställd på [På].

OBS!

 • Vid inspelning av filmer i fullt format med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S 4K] och punkten [Inspelningsinst.] inställd på [30p 60M] eller [30p 100M], motsvarar synvinkeln (B) ungefär 1,2 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

  (A) Bildvinkel motsvarande fullt format

  (B) Bildvinkel under XAVC S 4K-filminspelning inställd på [30p 60M]/[30p 100M]

  (C) Bildvinkel motsvarande Super 35mm