PlayMemories Mobile

Med hjälp av smartphone-applikationen PlayMemories Mobile kan du ta bilder medan du styr kameran med smartphonen, eller överföra bilder som är lagrade i kameran till smartphonen. Ladda ner och installera applikationen PlayMemories Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen PlayMemories Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.
För närmare detaljer om PlayMemories Mobile, se supportsidan (https://www.sony.net/pmm/).


Den senaste versionen av smartphone-applikationen har döpts om till Imaging Edge Mobile.

OBS!

  • Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.