Gafflingsinst.

Det går att ställa in gafflingssättet och självutlösaren i gafflingsläget, och ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

  1. Välj (gaffling) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
    • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.
  2. MENU(Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Gafflingstyp:
Används för att ställa in gafflingssättet.
(Kontinuerlig gaffling/Enkel gaffling/Vitbalansgaffl./DRO gaffling)
Självutl. vid gaffling:
Används för att ställa in om självutlösaren ska användas eller ej under gaffling. Används även för att ställa in antalet sekunder från det att avtryckaren trycks ned tills slutaren utlöses när självutlösaren används.
(OFF/2 s/5 s/10 s)
Gafflingsordn.:
Används för att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.
(0→-→+/-→0→+)