Funk skicka t Smrtp: Skickar objekt (proxy-filmer)

När man överför XAVC S-video till en smartphone med hjälp av [Skicka t. Smartph.] går det att ställa om en proxy-film med låg bithastighet eller originalfilmen med hög bithastighet ska överföras.

  1. MENU → (Nätverk) → [Funk skicka t Smrtp][Skickar objekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast proxy:
Enbart proxy-filmer överförs.
Endast original:
Enbart originalfilmer överförs.
Proxy & original:
Både proxy-filmer och originalfilmer överförs.

OBS!

  • Det går inte att överföra XAVC S 4K-filmer eller originaldata för XAVC S HD-filmer som är inspelade i [120p] / [100p] till en smartphone. Det går bara att överföra proxy-filmer.
  • När du överför många bilder eller långa filmer rekommenderar vi att du driver kameran med nätström från ett vägguttag med hjälp av AC-adaptern (medföljer).