Självutlösare

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Använd 5- eller 10-sekunderssjälvutlösaren när du själv vill vara med i bilden, och 2-sekunderssjälvutlösaren för att minska risken för skakningsoskärpa som orsakas av att man trycker på avtryckaren.

 1. Välj (Självutlösare) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
  • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.
 2. MENU(Kamerainst.1) → [Typ av självutlösare][Självutlösare (enkel)] → önskat läge.
  • Inställningsskärmen för [Typ av självutlösare] går att visa genom att trycka på Fn-knappen.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Själutlösarlampan börjar blinka, det hörs ett pip, och en bild tas efter det inställda antalet sekunder.

Menypostdetaljer

Används för att ställa in antalet sekunder tills bilden tas efter det att man trycker på avtryckaren.

Självutlösare (enkel): 10 sek
Självutlösare (enkel): 5 sek
Självutlösare (enkel): 2 sek

Tips

 • Tryck en gång till på avtryckaren för att avbryta självutlösarens nedräkning.
 • Välj något annat matningsläge än (Självutlösare) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet för att stänga av självutlösaren.
 • Ställ in [Ljudsignaler][Av] för att stänga av pipljudet som hörs när självutlösaren räknar ned.
 • För att använda självutlösaren i gafflingsläget väljer man först (gaffling) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet, och väljer sedan MENU (Kamerainst.1) → [Gafflingsinst.][Självutl. vid gaffling].