Vertikalgrepp

Det går att sätta på ett vertikalgrepp (säljs separat) på den här produkten för att ta bilder på höjden. Ta först av locket till batterifacket innan du monterar vertikalgreppet. Se bruksanvisningen som medföljer vertikalgreppet för närmare detaljer.

Hur man tar av locket till batterifacket

Vrid batterilockspärren på kameran i pilens riktning.
Batterilockets axel lagras inuti batterilocket.

  • Det går att sätta fast det avtagna batterifackslocket på vertikalgreppet så att det inte kommer bort.
  • När ett vertikalgrepp är monterat på den här produkten visas den återstående batteriladdningen som .

Hur man sätter på locket till batterifacket

Skjut undan spärren till batterifacket och passa ihop batterilockets gångjärn med till batterilockets axel för att sätta på locket till batterifacket.

Tips

  • Batteripaketet inuti ett vertikalgrepp går att ladda upp medan vertikalgreppet är monterat på kameran.
    Stäng av kameran och anslut kameran till den medföljande nätadaptern med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln, och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag.

OBS!

  • Objektivadaptrarna LA-EA2 och LA-EA4 (säljs separat) är inte avsedda att montera samtidigt med ett vertikalgrepp. Om de monteras samtidigt blir utrymmet mellan objektivadaptern och vertikalgreppet väldigt smalt, vilket gör det svårt att hålla kameran.