Visning av tagningtimingen (Visning tagn.timing)

Används för att ställa in hur slutartimingen ska visas på skärmen under tagning utan att skärmen blir svart.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Visning tagn.timing] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På: Typ1/På: Typ2:
En ram visas runt skärpeinställningsramen.
På: Typ3/På: Typ4:
visas i skärmens fyra hörn.
Av:
Slutartimingen visas inte under tagning utan att skärmen blir svart.

[På: Typ1] / [På: Typ2] (Exempel)

[På: Typ3] / [På: Typ4]