Använda den elektroniska slutaren

Med hjälp av den elektroniska slutaren går det att utföra olika sorters tagning som är det svåra att klara av med den mekaniska slutaren, som t.ex. tagning utan ljud eller skakningar, tagning med supersnabba slutartider, och tagning utan svart skärm*.

*Vid tagning utan svart skärm blir skärmen inte svart och inga bildrutor försvinner, vilket gör det möjligt att titta på motivet hela tiden i sökaren eller på bildskärmen medan man tar bilder.

Slutartyper och kameraprestanda

Kamerans slutartidsomfång, slutarklick, förekomst av svart skärm, och möjligheten att använda blixt i respektive läge är på följande sätt:

Slutartyp
Auto Mekanisk slutare Elektronisk slutare
Slutartid Enbildstagning:
BULB – 1/32000*1 *2
Kontinuerlig tagning:
1/8 – 1/32000*1 *2
Enbildstagning:
BULB – 1/8000
Kontinuerlig tagning:
30 – 1/8000
Enbildstagning:
30 – 1/32000*1 *2
Kontinuerlig tagning:
1/8 – 1/32000*1 *2
Slutarklick Enbildstagning: Mekaniskt slutarklick
Kontinuerlig tagning: Elektroniskt slutarklick
Mekaniskt slutarklick Elektroniskt slutarklick
Svart skärm Enbildstagning: Förekommer
Kontinuerlig tagning: Ingen svart skärm*3
Förekommer Ingen svart skärm*3
Blixt Går att använda*4 Går att använda Går inte att använda

*1Den maximala slutartiden är 1/16000 sekund när tagningsläget inte är inställt på S (Slutarprioritet) eller M (Manuell exponering) eller under gaffling med en annan inställning än [Vitbalansgaffl.] eller [DRO gaffling].

*2Nästa värde efter 1/16000 sekund är 1/32000 sekund när tagningsläget är inställt på S (Slutarprioritet) eller M (Manuell exponering).

*3När [Visning start av tagn.] är inställd på [På] blir skärmen bara svart när den första bilden tas.

*4Den maximala slutartiden är 1/8000 sekund vid kontinuerlig tagning med blixt.

Avancerad tagning med hjälp av den elektroniska slutaren: Tagning utan slutarklick

Det går att använda den elektroniska slutaren för att ta bilder utan slutarklick.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Slutartyp][Elektronisk slutare].
  • Välj [Elektronisk slutare] eller [Auto] för kontinuerlig tagning.
 2. MENU (Kamerainst.2) → [Ljudsignaler][Av] eller [På:annat än elslutare].


Avancerad tagning med hjälp av den elektroniska slutaren: Kontinuerlig tagning utan att skärmen blir svart

Det går att använda den elektroniska slutaren används för att utföra kontinuerlig tagning med skärpe- och exponeringsföljning utan att skärmen blir svart.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Slutartyp][Auto] eller [Elektronisk slutare].
 2. Vrid på lägesomkopplaren och välj P (Autoprogram), A (Bländarprioritet), S (Slutarprioritet) eller M (Manuell exponering) och ställ sedan in slutartiden och bländarvärdet. (T.ex. slutartiden på 1/250 sekund och bländaren på F2,8)
  • Kameran kan inte justera exponeringen i det manuella exponeringsläget när punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO].
 3. Stäng av matningslägesomkopplaren och välj (Kontinuerlig tagning: Hi), (Kontinuerlig tagning: Mid) eller (Kontinuerlig tagning: Lo).
 4. Vrid på omkopplaren för skärpeinställningssättet och välj AF-C (Kontinuerlig AF), och börja sedan ta bilder.

Tips

 • Om du vill att tagningstimingen ska visas på skärmen under tagning utan svart skärm, så justera inställningen med hjälp av MENU (Kamerainst.2) → [Visning tagn.timing].
 • För att kunna utnyttja kamerans prestanda till fullo rekommenderar vi att du använder ett UHS-II-minneskort. Om du använder ett UHS-II-minneskort så sätt i det i minneskortsfack 1.

OBS!

 • Tagning utan slutarklick sker på ditt eget ansvar. Ta hänsyn till motivets integritet och rätt att inte vilja avbildas.
 • Även om man ställer in kameran på att ta bilder utan slutarklick blir den inte helt ljudlös.
 • Även om man ställer in kameran på att ta bilder utan slutarklick hörs det fortfarande ljud på grund av bländar- och skärpeinställningen.
 • Om du använder ett objektiv som är kompatibelt med bländardrift i AF, kan ljudet från bländardriften höras under kontinuerlig tagning om [Bländardrift i AF] är inställd på [Fokusprioritet] .
 • Om man ställer in punkten [Ljudsignaler][Av] piper inte kameran till när motivet blir skarpt eller när självutlösaren används.
 • Vid tagning utan att skärmen blir svart blir slutartiden längre, och skärmens uppdateringstakt sjunker. Om du vill att bilden ska visas så smidigt som möjligt på skärmen för att följa motivet, så ställ in en snabbare slutartid än 1/125 sekund.
 • Den elektroniska slutaren utlöses annorlunda när en objektivadapter är monterad på kameran.