Varumärken

 • Memory Stick och är varumärken eller registrerade varumärken för Sony Corporation.
 • XAVC S och är registrerade varumärken för Sony Corporation.
 • AVCHD och AVCHD-logotypen är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation.
 • Mac är ett registrerat varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder.
 • iPhone och iPad är varumärken för Apple Inc., som registrerats i USA och andra länder.
 • Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
 • DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken för Digital Living Network Alliance.
 • Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör av Dolby Laboratories.
 • Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.
 • Microsoft och Windows är registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och andra länder.
 • SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
 • Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken för Google LLC.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, och Wi-Fi Protected Setup är registrerade varumärken eller varumärken för Wi-Fi Alliance.
 • N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke för NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
 • Ordmärket Bluetooth® och motsvarande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Corporation sker på licens.
 • QR Code är ett varumärke som tillhör Denso Wave Inc.
 • Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.