PlayMemories Home

Med hjälp av PlayMemories Home går det att göra följande:

 • Det går att importera bilder som är tagna med den här produkten till datorn.
 • Det går att spela upp de importerade bilderna på datorn.
 • Det går att dela bilderna på Internet med hjälp av PlayMemories Online.
 • Det går att klippa och slå samman filmer och redigera dem på andra sätt.
 • Det går att lägga till olika effekter som bakgrundsmusik och text till filmer.

I Windows går det även att göra följande:

 • Du kan organisera bilderna på datorn på en kalender efter tagningsdatum för att titta på dem.
 • Det går att redigera och korrigera bilder, t.ex. genom att beskära dem och ändra storleken.
 • Det går att skapa skivor från filmer som importerats till en dator.
  Det går att skapa Blu-ray-skivor eller AVCHD-skivor från filmer i XAVC S-format.
 • Du kan ladda upp bilder till olika nättjänster. (Internetanslutning krävs.)
 • Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.