Certifieringslogotyp (Endast för vissa modeller)

Används för att se vissa certifieringslogotyper för den här produkten.

  1. MENU(Installation) → [Certifieringslogotyp].