Trådlös blixt

Det finns två olika metoder för trådlös blixttagning: blixttagning med ljussignaler som använder ljuset från blixten monterad på kameran som ett signalljus, och blixttagning med radiosignaler som använder trådlös kommunikation. För att utföra blixttagning med radiosignaler behövs en kompatibel blixt eller en trådlös radiokontroll (säljs separat). Se bruksanvisningen till blixten eller den trådlösa radiokontrollen för närmare detaljer om vilka inställningar som behöver göras.
 1. MENU (Kamerainst.1) → [Trådlös blixt][På].
 2. Ta av skoskyddet från kameran och montera blixten eller den trådlösa radiokontrollen.
  • Vid trådlös blixttagning med ljussignaler ska den monterade blixten ställas in som styrenhet.
   Vid trådlös blixttagning med radiosignaler och blixt monterad på kameran ska den monterade blixten ställas in som fjärrkontroll.
 3. Placera ut en separat blixt som är inställd på trådlöst blixtläge avskilt från kameran, eller en blixt som är ansluten till en trådlös radiomottagare (säljs separat).
  • Tryck på AEL-knappen på kameran för att avfyra en provblixt.

Menypunktsdetaljer

Av:
Funktionen trådlös blixt används inte.
:
Använder funktionen trådlös blixt för att göra en extern blixt eller blixtar utlöses på avstånd från kameran.


Ställa in knappen AEL

Vi rekommenderar att du ställer in MENU (Kamerainst.2)[Spec.knapp][AEL-knappens funkt.][AEL intryckt] vid trådlös blixttagning.

OBS!

 • Det kan hända att den separata blixten avfyras om den uppfångar ljussignaler från en blixt som används som styrenhet på en annan kamera. Byt i så fall kanal för blixten. Se blixtens bruksanvisning för närmare detaljer om hur man byter kanal.
 • Besök Sonys webbplats eller kontakta din Sony-återförsäljare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka blixtar som är kompatibla med trådlös blixttagning.