Anv. pekfunktionen: Pekspårning

Du kan använda pekåtgärder för att välja ett motiv som du vill följa i stillbildsläget och filminspelningsläget.
Välj MENU → (Installation) → [Pekfunktion] [På] i förväg.

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen][Pekspårning].
 2. Peka på det motiv som du vill följa på bildskärmen.
  Följningen startar.
 3. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • Peka på eller tryck i mitten på styrratten när du vill avbryta följningen.

OBS!

 • [Pekspårning] går inte att använda i följande fall:
  • Vid inspelning av filmer med [Inspelningsinst.] inställd på [120p]/[100p].
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus].
  • När du använder smart zoom, klarbildszoom och digital zoom
  • När du använder monteringsadapter LA-EA2 eller LA-EA4