För att ladda upp batteripaketet med hjälp av en batteriladdare

 1. Sätt i batteripaketet i batteriladdaren.
  • Placera batteripaketet på batteriladdaren i -märkets riktning.
  • Skjut in batteripaketet ända in i pilens riktning.

 2. Anslut den medföljande nätkabeln till batteriladdaren, och anslut batteriladdaren till ett vägguttag.

  • När uppladdningen startar, tänds CHARGE-lampan (A) och lyser orange. CHARGE-lampan släcks när uppladdningsnivån kommer upp i ungefär 90%.
  • Det går att kontrollera den ungefärliga uppladdningstillståndet med laddningsindikatorlampan (B) enligt följande tabell. (Den orangefärgade pricken anger att lampan är tänd.) Laddningsindikatorlampan släcks när uppladdningen är klar.
   Uppladdningstillstånd CHARGE-lampan/laddningsindikatorlampan
   Direkt efter att batteripaketet satts på - 30%
   30% till 60%
   60% – 90%
   90% – fullt uppladdat
   Full uppladdning klar

   Laddningsnivån som anges av laddningsindikatorlampan och procenttalen i ovanstående tabell är bara grova uppskattningar.

   Det faktiska tillståndet kan variera beroende på den omgivande temperaturen och batteripaketets skick.

  • Uppladdningstid (full uppladdning): Uppladdningstiden är ungefär 150 minuter.
  • Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.
  • Om CHARGE-lampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.

OBS!

 • Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det kan ända att det inte går att ladda upp batteripaketet på ett effektivt sätt utanför detta temperaturområde.
 • Om AC-adaptern/batteriladdaren används så anslut den till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln.
  Om apparaten är försedd med en laddningslampa så observera att apparaten fortfarande är strömförande även om lampan är släckt.
 • När ett batteripaket används för allra första gången eller när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge kan det hända att CHARGE-lampan börjar blinka snabbt när batteripaketet laddas upp. Om det skulle inträffa, så ta ut batteripaketet ur laddaren och sätt sedan i det igen för att ladda upp det.
 • Undvik att fortsätta ladda upp batteripaketet eller att ladda upp det upprepade gånger när det redan är helt eller nästan helt uppladdat, utan att använda det mellan varven. Det kan leda till att batterikapaciteten försämras.
 • Var noga med att bara använda äkta Sony-batteripaket.