Ange filnamn

Det går att ange de tre första tecknen i filnamnet för tagna bilder.

  1. MENU (Installation) → [Ange filnamn].
  2. Välj inmatningsrutan för filnamnet för att tända ett tangentbord på skärmen, och mata sedan in tre valfria tecken.
    • Inställningen för [Ange filnamn] gäller för både fack 1 och fack 2.

OBS!

  • Det går bara att mata in stora bokstäver, siffror och understrykningstecken. Det går dock inte att använda ett understrykningstecken som första tecken.
  • De första tre filnamnstecknen du anger med hjälp av [Ange filnamn] gäller bara för bilder som tas efter det att inställningen har ändrats.