Red. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet för Wi-Fi Direct- eller Bluetooth-anslutningen.

  1. MENU (Nätverk)[Red. enhetsnamn].
  2. Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet → [OK].